Príbeh Bianky (rozprávka od terezkasarkova)

 

Príbeh Bianky (rozprávka od terezkasarkova)

Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Bianka. Bola osamelá, iba ona a rodičia. Prišiel čas, kedy sa celá rodina presťahovali do Monte Carla. Bianka začala navštevovať novú školu, spoznávala nových ľudí. Našla si tam jednu kamarátku Briky. Bola to macherka, veľký boss, jednoducho grázel.

V jeden deň, keď spolu kráčali po školskej chodbe, uvideli plagát s nadpisom Strašidelné čítanie. To spočívalo v tom, že každý si mal vziať knihu a čítať pred kamerou. Briky napadlo, že by to s Biankou mohli uskutočniť spolu.

Pre lepšiu atmosféru sa dievčatá vybrali do strašidelného domu. Briky tam začala čítať. Na konci knihy bolo zaklínadlo. Briky ho prečítala. Vtedy sa v dome otvorili obrovské dvere, kam obe kamarátky vstúpili. Bola tam obrovská tma. Bianka sa bála. V tej chvíli sa pred nimi objavilo obrovské monštrum.

Pokiaľ nenájdete všetky časti puzzle a neposkladáte ho, nepustím vás!“ vykrikovalo monštrum.

Bianka s Briky sa rozdelili. Každá išla na opačnú stranu miestnosti hľadať rozhádzané časti z puzzle. Jeden dielik našla Briky, ostatné Bianka. Vzniklo slovo SCARY.

Monštrum sa v tej chvíli rozpadlo na márne kúsky. Dvere sa otvorili, Bianka a Briky boli v tej chvíli zachránené. Ich spoločné nečakané dobrodružstvo ich ešte viac spojilo. Ostali naj kamošky aj naďalej... až dodnes.

0
Zatiaľ žiadne hlasy

Komentáre